personalni trening cenovnik usluga

Personalni trening cenovnik usluga

Kada govorimo o ceni personalnog treninga, jedan od najvažnijih faktora koje treba uzeti u obzir je kvalitet usluge koju vam nudi personalni trener.
U dosadašnjem radu u proteklih 10 godina rada kao personalni trener, najteže i najvažnije odluke odnosile su se na cenu treninga.

Većina ličnih trenera greši kod formiranja cene personalnog treninga. U strahu da njihova usluga ne bude prodata oni postavljaju jako niske cene. Sve u nadi da će na taj način lakše doći do potencijalnih klijenata i na taj način se bolje afirmisati.

Personalni trening cenovnik usluga: Cena treninga zavisi isključivo od broja termina tokom meseca.

Termine je najbolje rezervisati početkom svakog meseca, a najmanje tri dana unapred. Termin koji ste propustili zbog nedolaska ne prenosi se u sledeći mesec. Ukoliko Vaše i moje obaveze to dozvoljavaju, uvek sam raspoložen da propušteni trening nadoknadimo u nekom drugom terminu.

Personalni trening cenovnik usluga: Cena personalnih treninga određuje se na licu mesta na treningu, po pozivu, ili vas obaveštavam putem mail-a.

Da li je cena previsoka ?

Da bi se na pravi način formirala cena usluga personalnog treninga, potrebno je da trener zadobije poverenje kod klijenta i da ta usluga koju nudi zaslužuje da bude plaćena onoliko koliko vredi.

Cena koju postavi trener privući će određenu vrstu publike ili klijente koji su spremni da tu uslugu plate. Ako je cena preniska, bilo koji popust da ponudi trener obezvrediće uslugu koju nudi, koja je sama po sebi već niska.

Kako će se formirati cena zavisi od potražnje i od toga za koliko novca istu tu uslugu nude ostali treneri. Ukoliko je klijent zadovoljan uslugom koju mu nudim i ukoliko nastavlja da plaća treninge iz meseca u mesec, to samo znači da je cena odgovarajuća za njega i njegov budžet.

Individualni Trening

Broj TerminaNedeljno TreningaMesečna cena
12 Termina3 x Nedeljno100 Eura
16 Termina4 x Nedeljno150 Eura
20 Termina5 x Nedeljno200 Eura

Poluindividualni Trening

Broj TerminaNedeljno TreningaMesečna cena
12 Termina3 x Nedeljno70 Eura
16 Termina4 x Nedeljno100 Eura
20 Termina5 x Nedeljno150 Eura

Zdravstveni Fitness

Broj TerminaNedeljno TreningaMesečna cena
12 Termina3 x Nedeljno100 Eura
16 Termina4 x Nedeljno150 Eura
20 Termina5 x Nedeljno200 Eura

Korporativni fitness

Broj osobaNedeljno TreningaPo osobi mesečno
1-5 osoba3 x Nedeljno60 Eura
5-10 osoba3 x Nedeljno50 Eura
10-15 osoba3 x Nedeljno40 Eura