Deformitet kičme koji je u početnom stadijumu i ciljanim vežbama korektivne gimnastike se može korigovati, zbog prekasnog uočavanja problema prerasta u ozbiljne deformitete koje je kasnije mnogo teže korigovati ili ih uopšte nije moguće korigovati.

Sve veći broj dece ima neki vid posturalnog poremećaja. Takođe, veliki broj roditelja ne zna da prepozna loše držanje tela kod svog deteta, i prepozna koji je deformitet kičme prisutan kod deteta, jer za to nisu dovoljno edukovani.

U daljem tekstu pročitajte kako da prepoznate neke od deformiteta kod svoje dece.

Kako prepoznati deformitet kičme kod deteta?

deformitet kičme

kifotično držanje tela

  1. Kifoza je poremećaj tj. deformitet kičme, koji se najčešće javlja u grudnom delu kičmenog stuba i drugačije je nazivamo pogrbljenost. Prepoznaje se tako što se u grudnom delu kičmenog stuba vidi ispupčenost tj. grba. Roditelji lako mogu uočiti ovaj vid lošeg držanja tela, tako što će dete pogledati sa strane i posmatrati njegova ramena. Ukoliko su ramena spuštena i povijena ka napred, možemo reći da je reč o kifotično lošem držanju.
  2. Lordoza je posturalni poremećaj , tj. deformitet kičme koji je često udružen sa kifozom. Prepoznaje se tako što je stomak naglašeno izbačen prema napred dok je zadnjica naglašeno izbačena unazad. Često se javlja i bol u donjem delu leđa. Najbolje se prepoznaje kod trudnica, gojaznih ljudi i male dece koja imaju slabe mišiće trbuha. Najlakši način da se proveri da li neko ima lordozu? Legne se na leđa na čvrstu površinu. Trebalo bi da možete da pomerite ruku ispod donjeg dela leđa, sa malo rezervnog prostora. Ako imate lordozu, imaćete dodatni prostor između ruku i donjeg dela leđa.
  3. Krilaste lopatice – Kako sam naziv kaže poremećaj krilaste lopatice se tako naziva zato što lopatice podsećaju na krila. Odnosno lopatice su odvojene od grudnog koša i kičmenog stuba i naglašeno su izbačene prema nazad.
  4. Skolioza predstavlja deformitet kičme krivljenje kičmenog stuba u jednu stranu. Neki od znakova sklioze su nejednaka visina ramena i lopatica, nagnutnost tela na jednu stranu itd. Skolioza je deformitet lokomotornog sistema koji se javlja tokom rasta, a nakon završenog rasta se stabilizuje. Kičma čoveka gledana od napred ili nazad (frontalna ravan) je ravna, bez ikakve krivine u stranu. Ako takva krivina ipak postoji, govorimo o skoliozi. Skolioza je uvek patološka. Ako uz skoliozu nalazimo i povećanje fiziološke zakrivljenosti grudnog dela kičme u sagitalnoj ravni (gledajući čoveka s boka) tada govorimo o kifoskoliozi.
skolioza

deformiteti kičmenog stuba

Skolioze delimo u dve osnovne grupe:

Funkcionalne ili nestrukturalne skolioze, tj. skoliotična držanja. U toj grupi nema anatomskih poremećaja kičme. Skoliotično držanje  kao deformitet kičme može biti određeno različitim uzrocima kao što su skraćenje jednog donjeg ekstremiteta ili kontrakturom paravertebralnih mišića kao što je slučaj kod bolnih sindroma kičme. Uklanjanjem uzroka nestaje i skolioza.

Organske ili strukturalne skolioze, uzrokovane su anatomskim promenama na kičmi, njenim zglobovima, ligamentima ili paravertebralnim mišićima. Kičmu treba shvatiti kao jedan savitljiv stub, sastavljen od više elemenata (pršljenovi). U normalnim uslovima kičma je prava, jer su pršljenovi simetrični i kvadratasti, dok zglobovi i ligamenti održavaju njihov tačan položaj. Paravertebralna muskulatura predstavlja dodatni oslonac i pomoć pri pokretima. Kada neki od tih elemenata popusti nastaje devijacija kičme, čije uzroke treba tražiti u promeni forme jednog ili više pršljenova, u popuštanju ili skraćenju jednog dela kapsuloligamentarnog aparata, i u asimetriji mišića kičme. Kod strukturalne skolioze nalazimo najčešće klinasti deformitet pršljenova. Od ostalih uzroka koji dovode do strukturalnih skolioza tu su kongenitalni poremećaji, neuromuskularne bolesti, reumatske bolesti, infekcije, prelomi, i sično.

Kako prepoznati problem  x noge i ravna stopala?

 

  1. X noge – Posturalni poremećaj X noge prepoznajemo tako što dete nema razmak između kolena kada stoji ili hoda, često se kolena i preklapaju. Takođe, jedan od znakova X nogu je da dete ubacuje noge tj, stopala ka unutra kada hoda. Kod dece se javlja i često padanje prilikom hodanja ili trčanja usled sudaranja kolena. Oslonac je na unutrašnjoj strani stopala zbog čega su svodovi spušteni. Zbog nepravilnog opterećenja pri dužem hodu se javlja zamor i bolovi u svim zglobovima nogu pa čak i u krstim. Ako se deformiteti prirodno ne isprave do četvrte godine, potrebna je stručna pomoć i vežbe koje će da isprave deformaciju.
  2. Ravna stopala jedan su od najčešćih deformiteta kod dece. Prepoznaje se tako što se gleda svod stopala kada dete stane na jednu nogu. Posmatrajući stopalo treba uočiti luk na unutrašnjem delu stopala, ukoliko tog luka nema i ceo taban dodiruje pod možemo reći da je reč o ravnim stopalima. Jedan od načina utvrđivanja ravnih stopala je uzimanje otiska stopala.

Ukoliko primetite kod deteta bilo koji od ovih vidova lošeg držanja tela savetujem Vam da mi se što pre javite, kako bi smo uradili detaljan pregled posturalnog statusa i nakon toga započeli sa odgovarajućim programom vežbanja.